Lietuvos koučingo specialistų bendruomenė

Renginiai

Forumo naujienos

  • Nėra rodomų pranešimų.

Naujienos, anonsai

Svetainės paslaugų teikimo sąlygos

Dėkojame, kad naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis („Paslaugos"). Paslaugas teikia svetainė koucingospecialistai.lt

Naudodamiesi Paslaugomis, sutinkate su šiomis sąlygomis. Perskaitykite jas atidžiai.

Teikiamos Paslaugos yra labai skirtingos, todėl kartais gali būti taikomos papildomos sąlygos arba su produktais susiję reikalavimai (įskaitant amžiaus apribojimus). Atitinkamoms Paslaugoms bus taikomos papildomos sąlygos, kurios taps sutarties su mumis dalimi, jei tomis Paslaugomis naudositės.

Naudojimasis Paslaugomis

Naudodamiesi Paslaugomis, privalote laikytis visų, jums pateiktų, politikos nuostatų.

Nesinaudokite Paslaugomis netinkamai. Pvz., nesikiškite į Paslaugas ir nebandykite pasiekti jų naudodamiesi kitu metodu nei teikiama sąsaja ir kitaip nei nurodoma instrukcijose. Galite naudotis Paslaugomis tik įstatymų nustatyta tvarka (įskaitant galiojančius eksporto ir grįžtamojo eksporto kontrolės įstatymus ir taisykles). Galime laikinai sustabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą, jei nesilaikysite sąlygų ar politikos arba jei tirsime įtariamą neteisėtą elgesį.

Paslaugų naudojimas nesuteikia intelektinės nuosavybės teisių į Paslaugas arba pasiekiamą turinį. Negalite naudoti Paslaugose teikiamo turinio be savininko leidimo arba įstatymų nenustatyta tvarka. Šios sąlygos nesuteikia teisės naudoti prekių ženklų ar logotipų, naudojamų Paslaugose. Nešalinkite, neuždenkite ir nekeiskite jokios teisinės informacijos, pateikiamos Paslaugose arba kartu su Paslaugomis.

Paslaugose pateikiama turinio, kuris nepriklauso koucingospecialistai.lt. Už šį turinį visiškai atsako jį pateikiantis subjektas. Galime peržiūrėti turinį, kad nustatytume, ar jis teisėtas ir nepažeidžia politikos, taip pat galime jį pašalinti arba neleisti jo rodyti, jei manome, kad jis neatitinka mūsų politikos arba pažeidžia įstatymus. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad peržiūrime turinį, taigi nemanykite, kad tai darome.

Paslaugų naudotojams taip pat galime siųsti paslaugų ar administracinių pranešimų bei kitos informacijos. Galite atsisakyti kai kurių iš šių pranešimų.

Kai kurios mūsų Paslaugos pasiekiamos mobiliuosiuose įrenginiuose. Tais atvejais, kai būtina išlaikyti dėmesį, kad nebūtų pažeistos eismo taisyklės ar saugos reikalavimai, šiomis Paslaugomis nesinaudokite.

Jūsų koucingospecialistai.lt paskyra

Norint naudotis kai kuriomis Paslaugomis, reikia koucingospecialistai.lt paskyros. Galite sukurti savo koucingospecialistai.lt paskyrą arba ją gali priskirti administratorius, pvz., darbdavys ar švietimo įstaiga. Jei naudojate administratoriaus priskirtą koucingospecialistai.lt paskyrą, gali būti taikomos skirtingos arba papildomos sąlygos, o administratorius gali turėti prieigą prie jūsų paskyros arba gali ją išjungti.

Jei norite apsaugoti koucingospecialistai.lt paskyrą, niekam nesakykite savo slaptažodžio. Esate atsakingi už koucingospecialistai.lt paskyroje ar per ją vykdomą veiklą. Stenkitės pakartotinai nenaudoti koucingospecialistai.lt paskyros slaptažodžio trečiosios šalies programose. Jei sužinote apie bet kokį neteisėtą savo slaptažodžio ar koucingospecialistai.lt paskyros naudojimą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
Privatumo ir autorių teisių apsauga

koucingospecialistai.lt privatumo politikoje aprašoma, kaip naudojame jūsų asmens duomenis ir saugome privatumą, kai naudojatės Paslaugomis. Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad koucingospecialistai.lt gali naudoti šiuos duomenis pagal privatumo politiką.

Reaguojame į pranešimus dėl įtariamo autorių teisių pažeidimo ir nutraukiame pakartotinius pažeidimus vykdančių naudotojų paskyras pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių įstatyme nurodytą procedūrą.

Teikiame informaciją, kuri autorių teisių savininkams padeda valdyti jų intelektinę nuosavybę internete. Jei manote, kad kas nors pažeidžia jūsų autorių teises ir norite apie tai pranešti per koucingospecialistai.lt pranešimų pateikimo sistemą - el. pašto adresą nurodyta skiltyje Kontaktai.

Jūsų turinys Paslaugose

Kai kuriose Paslaugose turinį galite įkelti, pateikti, saugoti, siųsti ir gauti. Išsaugosite visas jums priklausančias intelektinės nuosavybės teises į šį turinį. Trumpai tariant, tai, kas priklauso jums – išlieka jūsų.

Kai įkeliate, pateikiate, saugote, siunčiate ar gaunate turinį Paslaugose ar per Paslaugas, suteikiate koucingospecialistai.lt (ir tiems, su kuriais dirbame) visame pasaulyje galiojančią licenciją šį turinį naudoti, laikyti prieglobos serveryje, saugoti, atkurti, keisti, kurti išvestinius kūrinius (pvz., vertimai, perdirbimas arba kiti keitimai, kuriuos atliekame, kad turinys geriau veiktų su Paslaugomis), perduoti, publikuoti, viešai atlikti, viešai rodyti ir platinti. Šia licencija suteikiamos ribotos teisės vykdyti, reklamuoti, gerinti ir kurti naujas Paslaugas. Šios licencijos galiojimo laikas tęsiasi net ir nustojus naudotis Paslaugomis (pvz., koucingospecialistai.lt katalogo sąrašas). Kai kuriose Paslaugose gali būti pasiūlytas būdas pasiekti ir pašalinti pateiktą turinį. Be to, kai kuriose Paslaugose yra sąlygų ar nustatymų, susiaurinančių pateikto turinio naudojimo sritį. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises suteikti šią licenciją turiniui, kurį pateikiate Paslaugose.

Mūsų automatizuotos sistemos analizuoja jūsų turinį (įskaitant el. laiškus), kad galėtų pasiūlyti jums asmeniškai aktualias produktų funkcijas, pvz., reitingavimas, tinkintos paieškos rezultatus, individualizuotą reklamą ir nepageidaujamos komunikacijos bei kenkėjiškų programų aptikimą. Ši analizė vykdoma, kai turinys išsiunčiamas, gaunamas ir saugomas.

Jei turite koucingospecialistai.lt paskyrą, savo Paslaugose (įskaitant skelbimus ir kitą komercinio turinio kontekstą) galime rodyti profilio pavadinimą, profilio nuotrauką ir koucingospecialistai.lt ar trečiosios šalies programose, susietose su koucingospecialistai.lt paskyra, atliekamus veiksmus (pvz. rašomas apžvalgas ir skelbiamus komentarus). Gerbsime jūsų apsisprendimą apriboti bendrinimo nustatymus koucingospecialistai.lt paskyroje.

Informacijos apie tai, kaip koucingospecialistai.lt naudoja ir saugo turinį, galite rasti privatumo politikoje ar papildomose konkrečių Paslaugų sąlygose. Jūsų pateiktus atsiliepimus apie Paslaugas arba pasiūlymus galime naudoti be įsipareigojimo jums.

Apie programinę įrangą Paslaugose

Kai Paslaugai reikalinga arba į ją įtraukiama atsisiunčiama programinė įranga, ši programinė įranga gali būti automatiškai atnaujinama jūsų įrenginyje, kai tik nauja versija arba funkcija yra galima. Kai kuriose Paslaugose leidžiama koreguoti automatinio naujinimo nustatymus.

koucingospecialistai.lt suteikia asmeninę, galiojančią visame pasaulyje, neapmokestinamą, neperleidžiamą ir neišimtinę licenciją naudoti programinę įrangą, kurią suteikia koucingospecialistai.lt kaip teikiamų Paslaugų dalį. Ši licencija suteikiama tik šiose sąlygose numatyta tvarka naudotis koucingospecialistai.lt teikiamomis Paslaugomis bei jų teikiamomis galimybėmis. Jokios Paslaugų ar jose esančios programinės įrangos dalies neturite teisės kopijuoti, modifikuoti, platinti, parduoti ar nuomoti, taip pat atgaminti ar bandyti išgauti šios programinės įrangos pirminį tekstą, išskyrus atvejus, kai šie apribojimai draudžiami pagal įstatymą ar kai turite raštišką leidimą.

Paslaugų modifikavimas ir nutraukimas

Nuolat keičiame ir geriname Paslaugas. Galime pridėti funkcijų ar ypatybių, arba pašalinti jas, ir galime visiškai nutraukti ar sustabdyti Paslaugos teikimą.

Paslaugomis galite nustoti naudotis bet kuriuo metu, bet būtų labai gaila, jei priimtumėte tokį sprendimą. koucingospecialistai.lt taip pat gali bet kuriuo metu nustoti teikti Paslaugas, pridėti arba sukurti naujų Paslaugų apribojimų.

Garantijos ir atsakomybės apribojimai

Teikiame Paslaugas vadovaudamiesi komerciškai pagrįstu įgūdžių ir rūpestingumo standartu bei tikimės, kad mėgausitės jas naudodami. Tačiau tam tikrų dalykų Paslaugų naudotojams nepažadame.

JEI ŠIOSE SĄLYGOSE AR PAPILDOMOSE SĄLYGOSE AIŠKIAI NURODYTA KITAIP, NEI koucingospecialistai.lt, NEI JOS TIEKĖJAI AR PLATINTOJAI NEŽADA NIEKO KONKRETAUS, SUSIJUSIO SU PASLAUGOMIS. PVZ., NEPRISIIMAME JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL PASLAUGOSE ESANČIO TURINIO, KONKREČIŲ PASLAUGŲ FUNKCIJŲ, JŲ PATIKIMUMO, PASIEKIAMUMO AR GALĖJIMO ATITIKTI JŪSŲ POREIKIUS. TEIKIAME PASLAUGAS „TOKIAS, KOKIOS YRA".

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS SUTEIKIA KONKREČIAS GARANTIJAS, PVZ., NUMANOMĄ PERKAMUMO, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJĄ. TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ.

Atsakomybė už Paslaugas

TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI koucingospecialistai.lt IR koucingospecialistai.lt TIEKĖJAI BEI PLATINTOJAI NEATSAKO UŽ PRARASTĄ PELNĄ, PAJAMAS AR DUOMENIS, FINANSINIUS NUOSTOLIUS AR NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, PRIEŽASTINĘ, TIPINĘ AR BAUDINĘ ŽALĄ.

TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI BENDRA koucingospecialistai.lt IR JOS TIEKĖJŲ BEI PLATINTOJŲ ATSAKOMYBĖ UŽ BET KOKIĄ PRETENZIJĄ PAGAL ŠIAS SĄLYGAS (ĮSKAITANT BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS) APRIBOJAMA SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE, KAD GALĖTUMĖTE NAUDOTIS PASLAUGOMIS (ARBA, JEI TAIP PASIRINKSIME, – UŽ PAKARTOTINĮ PASLAUGŲ TEIKIMĄ).

VISAIS ATVEJAIS koucingospecialistai.lt IR JOS TIEKĖJAI BEI PLATINTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURIŲ NEGALIMA IŠ ANKSTO NUMATYTI.

Įmonių naudojimasis Paslaugomis

Jei naudojatės mūsų Paslaugomis įmonės vardu, ši įmonė sutinka su toliau nurodytomis sąlygomis. Įmonė apsaugos nuo žalos ir kompensuos nuostolius koucingospecialistai.lt ir jo filialams, tarnautojams, atstovams ir darbuotojams dėl bet kokių pretenzijų, ieškinių ar veiksmų, susijusių su naudojimusi Paslaugomis arba šių sąlygų pažeidimu, įskaitant bet kokią atsakomybę ar išlaidas, kylančias dėl pretenzijų, nuostolių, žalos, ieškinių, nutarčių, teismo išlaidų ir išlaidų advokatams.

Apie šias sąlygas

Galime modifikuoti šias sąlygas ar bet kokias papildomas sąlygas, taikomas Paslaugai, pvz., kad jos atitiktų įstatymų ar Paslaugų pakeitimus. Naujų Paslaugos funkcijų pakeitimai ar pakeitimai dėl teisinių priežasčių įsigalios iškart. Jei nesutiksite su pakeistomis Paslaugos sąlygomis, turėtumėte nustoti naudotis šia Paslauga.

Jei šios sąlygos prieštarauja papildomoms sąlygoms, turi būti laikomasi papildomų sąlygų.

Šios sąlygos reguliuoja koucingospecialistai.lt ir jūsų santykius. Jos nesukuria jokių trečiosioms šalims naudingų teisių.

Jei jums nesilaikant šių sąlygų nesiimsime veiksmų tuoj pat, tai nereiškia, kad atsisakome turimų teisių (pvz., imtis veiksmų ateityje).

Jei paaiškėja, kad konkreti sąlyga yra neįvykdoma, tai neturi įtakos kitoms sąlygoms.

Jei kils bet kokių ginčų, susijusių su šiomis sąlygomis ar Paslaugomis, bus taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ieškiniai dėl šių sąlygų ar Paslaugų (arba susiję su šiomis sąlygomis ar Paslaugomis) bus sprendžiami tik Lietuvos Respublikos teismuose, o jūs ir koucingospecialistai.lt sutinkate su šių teismų asmenine jurisdikcija.

Jei reikia informacijos, kaip susisiekti su koucingospecialistai.lt, apsilankykite mūsų kontaktiniame puslapyje.

Prisijungti su Facebook